Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Auditor – historie operací

Historie operací je rozšířenou funkcionalitou modulu Auditor – role a poskytuje přehled s detailní historií zadávacího řízení.

E-ZAK obsahující toto rozšíření nabízí auditorům možnost zobrazit kompletní historii úkonů, které byly provedeny v daném zadávacím řízení (co, kdy a kdo s příslušnou zakázkou v E-zaku prováděl).

To vše pouze pod jedním kliknutím. Modul vyžaduje rozšíření Auditor – role.

Back to top