Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Interní neveřejná evidence smluv s workflow

Tato funkcionalita systému E-ZAK umožňuje interní evidenci všech smluv, objednávek a dokumentů v organizaci přehledně na jednom místě s možností volby oprávnění viditelnosti/spravování smluv jednotlivými osobami i zvolení režimu práce s dokumentem.

Evidenci smluv lze také provázat s funkcionalitou termínovník, což ulehčí následnou práci s dokumenty, protože systém bude hlídat např. termín platnosti, účinnosti smlouvy apod.

Back to top