Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Elektronická aukce

Moderní způsob soutěžení o veřejné zakázky umožňuje dodavatelům vylepšovat své nabídky a zvítězit tak nad konkurencí.

Pro zadavatele aukce obvykle zajistí snížení výsledné ceny nebo vylepšení nabízených podmínek. 

Nabídky předložené do elektronické aukce jsou hodnoceny automaticky systémem a pořadí nabídek je stanovováno průběžně v reálném čase, a to na základě zadavatelem stanovených hodnotících kritérií, která byla vyhlášena při zahájení zadávacího řízení. Samotná elektronická aukce probíhá ve virtuální aukční síni, v níž dodavatelé optimalizují své nabídky a zadavatel sleduje vývoj pořadí a hodnot kritérií.

Back to top