Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Auditor – export ukončených zakázek

Funkcionalita poskytuje možnost exportovat ukončené VZ do HTML včetně dokumentů a zpráv pro offline prohlížení.

Auditor má tak na detailu každého zadávacího řízení organizace od fáze Hodnocení k dispozici tlačítko, které vyvolá stránku pro nastavení způsobu exportu informací o VZ, kde si může zvolit, zda do výsledného ZIP archivu budou kromě veškerých zpráv a individuální komunikace k VZ, formulářů, zadávací dokumentace vč. dodatečných informací a ostatních interních a veřejných dokumentů zahrnuty také přijaté elektronické nabídky a žádosti o účast a zda má být výsledný ZIP archiv šifrován.

Back to top