Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zadávání dle zákona

Nástroj je zcela v souladu s platnou legislativou (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) a je plně certifikován dle vyhlášky č. 260/2016 Sb. - disponuje certifikáty shody funkčnosti i provozního prostředí.

Back to top