Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Podepsat s použitím prohlížeče

Tento způsob podepisování (bez Java appletu) vyžaduje platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (tzv. uznávaný el. podpis), který je uložen (vyexportován) v souboru P12 nebo PFX a to včetně úplné certifikační cesty (tj. včetně certifikátů vydávající autority)

Průvodce exportem naleznete v našem videomanuálu, nebo si jej můžete přečíst zde.

Prvním krokem je vybrání vyexportovaného certifikátu z úložiště počítače. Výběr potvrdíte tlačítkem Otevřít.

Načíst vyexportovaný certifikát

Následně je třeba vložit heslo, které jsme si nastavili při exportu certifikátu. Druhým krokem je pak načtení samotného certifikátu.

Vložení hesla k certifikátu

Po načtení podrobných informací o certifikátu nezbývá, než dokončit úkon kliknutím na podepsat a odeslat.

Načtení certifikátu

Závěrem se zobrazí zelený panel s informací o úspěšném podání testovací elektronické nabídky.

Potvrzení o úspěšném podepsání testovací elektronické nabídky

Pokud však export nebyl proveden správně, může nastat chyba. V takovém případě je třeba provést export znovu dle našeho manuálu, nebo použít podepsání s Java aplikací.

Chyba podpisu
Back to top