Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Test nastavení prohlížeče a testovací nabídka

Elektronický nástroj E-ZAK je webová aplikace, která je provozována na vzdáleném serveru a uživatelé ji ovládají pomocí internetového prohlížeče jako běžné webové stránky. Nicméně některé úkony vyžadují např. aktivní cookies a javascript, případně i povolení Javy. Níže uvedené testy vám pomohou ověřit správnost a funkčnost nastavení vašeho prohlížeče a systému ještě před tím, než budete muset tyto úkony provádět v rámci konkrétních zakázek.

Test prostředí vyvoláte kliknutím na Test nastavení prohlížeče v levém panelu. Dále pokračujte kliknutím na test prostředí.

Vyvolání testu prostředí

Test prostředí otestuje vybrané funkcionality vašeho prohlížeče, jako jsou javascript či aktivní cookies. Výsledkem je potvrzení, že je prohlížeč připraven k práci s elektronickým nástrojem E-ZAK.

Test prostředí

Po úspěšně provedeném testu prostředí je ještě možné otestovat elektronické podepsání a podání testovací elektronické nabídky.

Pro podepsání a odeslání testovací elektronické nabídky je třeba zvolit Test nastavení prohlížeče v levém panelu. Dále pokračujte kliknutím na test odeslání nabídky.

Test prostředí a testovací elektronická nabídka

V systému E-ZAK si zadavatel u každé zakázky určuje, zda vyžaduje, aby byla nabídka elektronicky podepsána. V případě, že u odeslání nabídky u konkrétní zakázky chybí možnost Odeslat bez podepsání, je elektronický podpis vyžadován a bez jeho vložení nabídku nelze odeslat. U každé nabídky je třeba vyplnit její předmět a text.

Testovací nabídka a způsoby podepsání

Akceptované certifikáty
V souladu s právní úpravou je vyžadováno podepisování tzv. uznávaným elektronickým podpisem (tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu). V ČR vydává kvalifikované certifikáty sedm akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb:
● Česká pošta, s.p. (http://qca.postsignum.cz)
● eIdentity, a.s. (http://www.eidentity.cz)
● První certifikační autorita, a.s. (http://www.ica.cz)
● Správa základních registrů
● Software602 a. s.
● SEFIRA spol. s r.o.
● TECHNISERV IT, spol. s r. o.
Aktuální seznam naleznete na stránkách MV ČR https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx
Akceptovány jsou též elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu vydaném zahraničním poskytovatelem dle seznamu uvedeném na http://eutsl.3xasecurity.com/tools/index.jsp.

Elektronickou nabídku lze podepsat dvěma způsoby. S použitím Java aplikace, anebo s použitím prostředků prohlížeče. V takovém případě není nutná instalace Javy, ale je třeba elektronický podpis vyexportovat do souboru s privátním klíčem. Exportem podpisu vás může provést tento videonávod, nebo čtěte zde.

Podepsat s použitím prohlížeče

Podepsat s použitím Java aplikace

Back to top