Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odeslání testovací elektronické nabídky

Pro podepsání a odeslání testovací elektronické nabídky je třeba zvolit Test nastavení prohlížeče v levém panelu. Dále pokračujte kliknutím na test odeslání nabídky.

Test prostředí a testovací elektronická nabídka

V systému E-ZAK si zadavatel u každé zakázky určuje, zda vyžaduje, aby byla nabídka elektronicky podepsána. V případě, že u odeslání nabídky u konkrétní zakázky chybí možnost Odeslat bez podepsání, je elektronický podpis vyžadován a bez jeho vložení nabídku nelze odeslat.

Testovací nabídka a způsoby podepsání

Elektronickou nabídku lze podepsat dvěma způsoby. S použitím Java aplikace, anebo s použitím prostředků prohlížeče. V takovém případě není nutná instalace Javy, ale je třeba elektronický podpis vyexportovat do souboru s privátním klíčem. Exportem podpisu vás může provést tento videonávod, nebo čtěte zde.

Back to top