Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Export elektronického podpisu

Pro úspěšné podepsání elektronické nabídky bez využití Java aplikace je potřeba mít platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (tzv. uznávaný el. podpis), který je uložen (vyexportován) v souboru P12 nebo PFX a to včetně úplné certifikační cesty (tj. včetně certifikátů vydávající autority).

Osobní kvalifikovaný certifikát nainstalovaný v úložišti počítače vyexportujeme následujícím způsobem: v první řadě je potřeba otevřít certifikační manažer. Do vyhledávacího pole ve Windows napište: „certmgr.msc“. Objeví se ikona červeného kufříku, kterou je třeba rozkliknout.

Vyhledání certifikačního manažeru

Váš certifikát naleznete mezi Osobními certifikáty. Vyberte platný certifikát, klikněte na něj pravým tlačítkem myši, zvolte možnost Všechny úkoly a v následném menu vyberte možnost Exportovat.

Export certifikátu

Objeví se průvodce exportem, v němž kliknete na možnost Další.

Průvodce exportem

V následující kroku je nutné zatrhnout možnost Exportovat privátní klíč. Pakliže se vám nedaří tuto možnost zatrhnout, obraťte se, prosím, na vydavatele elektronického podpisu.
Volbu potvrdíte kliknutím na tlačítko Další.

Exportovat privátní klíč

V následujícím kroku je třeba zatrhnout možnost Zahrnout všechny certifikáty na cestě k certifikátu, pokud je to možné. Ostatní volby ponechte beze změny.

Volbu je třeba opět potvrdit kliknutím na tlačítko Další.

Zahrnout všechny certifikáty na cestě k certifikátu

Pokračujte vytvořením hesla k certifikátu, které bude nutné zadat vždy, když budete chtít podpis použít. Vytvořte si heslo, potvrďte je a opět pokračujte klávesou Další. Způsob šifrování ponechte beze změny.

Vložení hesla

Předposlední krok vás provede uložením vyexportovaného podpisu. Po kliknutí na tlačítko Procházet zvolte umístění souboru a pojmenujte jej. Potvrďte uložení klepnutím na Uložit a pokračujte na Další stránku.

Uložení exportu podpisu

Na závěr exportu se zobrazí rekapitulace. Důležitými parametry je export privátního klíče a zahrnutí všech certifikátů. Dokončete export kliknutím na volbu Dokončit. Následně vyskočí dialogové okno potvrzující úspěšné vyexportování vašeho certifikátu.

Dokončení exportu certifikátu

 

Back to top