Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Manuál pro dodavatele

Export elektronického podpisu

Pro úspěšné podepsání elektronické nabídky bez využití Java aplikace je potřeba mít platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (tzv. uznávaný el. podpis), který je uložen (vyexportován) v souboru P12 nebo PFX a to včetně úplné certifikační cesty (tj. včetně certifikátů vydávající autority).

Osobní kvalifikovaný certifikát nainstalovaný v úložišti počítače vyexportujeme následujícím způsobem: v první řadě je potřeba otevřít certifikační manažer. Do vyhledávacího pole ve Windows napište: „certmgr.msc“. Objeví se ikona červeného kufříku, kterou je třeba rozkliknout.

Vyhledání certifikačního manažeru

Váš certifikát naleznete mezi Osobními certifikáty. Vyberte platný certifikát, klikněte na něj pravým tlačítkem myši, zvolte možnost Všechny úkoly a v následném menu vyberte možnost Exportovat.

Export certifikátu

Objeví se průvodce exportem, v němž kliknete na možnost Další.

Průvodce exportem

V následující kroku je nutné zatrhnout možnost Exportovat privátní klíč. Pakliže se vám nedaří tuto možnost zatrhnout, obraťte se, prosím, na vydavatele elektronického podpisu.
Volbu potvrdíte kliknutím na tlačítko Další.

Exportovat privátní klíč

V následujícím kroku je třeba zatrhnout možnost Zahrnout všechny certifikáty na cestě k certifikátu, pokud je to možné. Ostatní volby ponechte beze změny.

Volbu je třeba opět potvrdit kliknutím na tlačítko Další.

Zahrnout všechny certifikáty na cestě k certifikátu

Pokračujte vytvořením hesla k certifikátu, které bude nutné zadat vždy, když budete chtít podpis použít. Vytvořte si heslo, potvrďte je a opět pokračujte klávesou Další. Způsob šifrování ponechte beze změny.

Vložení hesla

Předposlední krok vás provede uložením vyexportovaného podpisu. Po kliknutí na tlačítko Procházet zvolte umístění souboru a pojmenujte jej. Potvrďte uložení klepnutím na Uložit a pokračujte na Další stránku.

Uložení exportu podpisu

Na závěr exportu se zobrazí rekapitulace. Důležitými parametry je export privátního klíče a zahrnutí všech certifikátů. Dokončete export kliknutím na volbu Dokončit. Následně vyskočí dialogové okno potvrzující úspěšné vyexportování vašeho certifikátu.

Dokončení exportu certifikátu

 

Odeslání testovací elektronické nabídky

Pro podepsání a odeslání testovací elektronické nabídky je třeba zvolit Test nastavení prohlížeče v levém panelu. Dále pokračujte kliknutím na test odeslání nabídky.

Test prostředí a testovací elektronická nabídka

V systému E-ZAK si zadavatel u každé zakázky určuje, zda vyžaduje, aby byla nabídka elektronicky podepsána. V případě, že u odeslání nabídky u konkrétní zakázky chybí možnost Odeslat bez podepsání, je elektronický podpis vyžadován a bez jeho vložení nabídku nelze odeslat.

Testovací nabídka a způsoby podepsání

Elektronickou nabídku lze podepsat dvěma způsoby. S použitím Java aplikace, anebo s použitím prostředků prohlížeče. V takovém případě není nutná instalace Javy, ale je třeba elektronický podpis vyexportovat do souboru s privátním klíčem. Exportem podpisu vás může provést tento videonávod, nebo čtěte zde.

Zapomenuté heslo

V případě zapomenutého hesla do CDD FEN je třeba použít odkaz pro zapomenuté heslo na přihlašovací stránce CDD FEN.

Formulář pro zapomenuté heslo do CDD FEN

Následně je třeba vyplnit uživatelské jméno, pod kterým je vaše společnost v systému CDD FEN registrována.

Žádost o změnu hesla

Po zadání správné uživatelského jména obdržíte na vaši e-mailovou adresu odkaz pro reset hesla. V případě, že e-mail nenaleznete, nebo neznáte vaše přihlašovací jméno, kontaktujte podporu systému FEN či E-ZAK.

Přihlášení

Bez přihlášení do systému mají uživatelé z řad veřejnosti k dispozici přehled veřejných zakázek se základními informacemi, zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem a případně vysvětlení ke změně zadávací dokumentace. Přihlášením se do systému jako dodavatel získává uživatel další možnosti interakce v rámci jednotlivých veřejných zakázek, např. požádat o zadávací dokumentaci, je-li poskytována na vyžádání, poslat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, přečíst si výzvu v rámci zadávacího řízení, odeslat elektronickou nabídku aj. Pro přihlášení je potřeba mít v systému E-ZAK registrován uživatelský účet.

Úvodní stránka E-ZAKu s panelem PŘIHLÁŠENÍ
Centrální přihlášení dodavatele na E-ZAK

Pokud máte účet ve FEN CDD, můžete se přihlásit pomocí tlačítka Přihlásit se v levém sloupci, po jeho kliknutí vyskočí okno s možností centrálního přihlášení (tlačítko Centrální přihlášení dodavatele), kdy budete přesměrováni na CDD.FEN.cz, po vyplnění přihlašovacích údajů vás systém vrátí zpět do E-ZAKu.

Přihlášení do CDD FEN

Pro postup při zapomenutí hesla klikněte zde.

Po ukončení práce v systému se odhlaste.

Nezapomínejte se odhlašovat ze systému, obzvláště pokud pracujete na počítači, na který mají přístup i další osoby. V systému E-ZAK je z bezpečnostních důvodů nastaveno automatické odhlášení po 60 minutách nečinnosti (v některých případech může být sníženo na 30 min popř. méně). Prodloužení přihlášení provedete např. obnovením stránky (F5 či Ctrl+R) nebo kliknutím na jakýkoli odkaz v systému.

Back to top