Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Systém kvalifikace

Tento modul umožňuje sektorovým zadavatelům v samostatné kvalifikační části rozhodnout o zařazení dodavatelů do příslušné kategorie s možností komunikace i opakovaného podání žádosti. Vše v souladu s § 165-166 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Přímo z modulu je možné následně zakládat navazující užší řízení či jednací řízení s uveřejněním, v případě zakázek mimo režim zákona i zakázky dle interních pravidel zadavatele. Zařazení dodavatelé jsou automaticky vyzýváni k podání nabídek v konkrétním výběrovém řízení.

Back to top