Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Registr smluv

Registr smluv znamená další krok ke zvýšení transparentnosti práce zadavatele. Registr může obsahovat všechny dokumenty, které chce zadavatel zpřístupnit veřejnosti.

Modul Registr smluv obsahuje a přehledně zobrazuje všechny smlouvy, objednávky,  faktury a další dokumenty zadavatele, případně i jím zřizovaných organizací.  Systém nevyžaduje propojení dokumentů s konkrétními veřejnými zakázkami. Jedná se například o všechny objednávky, smlouvy a faktury nad 50 tis. Kč. Registr najdete na profilu v levém menu v sekci Pro veřejnost. Registr smluv rozšiřuje funkcionalitu E-ZAKu za hranice veřejných zakázek a přispívá k vyšší transparentnosti práce úřadu.

V souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. je funkcionalita registr smluv na E-ZAKu napojena na Informační systém registru smluv (ISRS).

Back to top