Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Napojení na spisovou službu

Elektronický nástroj E-ZAK lze napojit na elektronickou spisovou službu zadavatele za účelem evidence zadávacích řízení, dokumentů a zpráv.

Funcionalita s sebou přináší možnosti jako registrace zadávacích řízení do spisové služby jako jednotlivých spisů, registraci dokumentů a datových zpráv vč. elektronických nabídek jako jednotlivých písemností v rámci spisu, uzavření spisu aj.

Back to top