Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

MS Word procesní šablony

Funkcionalita, která umožňuje zadavateli zcela individuálně vytvářet vlastní šablony dokumentů dle interních potřeb a zvyklostí.

Do předem definovaných polí v DOCX se automaticky propisují data přímo ze zakázky a dokument lze následně ještě dále editovat.

Back to top