Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hodnocení nabídek nástrojem

V případě, že je v rámci veřejné zakázky podána více než jedna nabídka, musí zadavatel provést jejich vyhodnocení a rozhodnout, se kterým dodavatelem uzavře smlouvu.

Modul Hodnocení nabídek umožňuje ve fázi přípravy veřejné zakázky nastavit způsob hodnocení nabídek a ve fázi hodnocení pak podle těchto kritérií stanovit jejich pořadí. Při nastavování způsobu hodnocení lze nastavit, zda budou přijímány varianty nabídky a je potřeba definovat dílčí hodnotící kritéria. U každého dílčího hodnotícího kritéria lze nastavit jeho název, popis a jednotky, o jaký typ kritéria se jedná (cena, jiná číselná hodnota, škála hodnot), zda je nákladové nebo výnosové, kvantitativní či kvalitativní a jakou má váhu v celkovém hodnocení, případně nastavit omezení hodnot kritéria.

Ve fázi hodnocení pak buď zadavatel sám doplní hodnoty kritérií z obdržených nabídek systém následně vypočte jejich výsledné hodnocení a stanoví konečné pořadí nabídek, nebo v případě kombinace s modulem pro příjem elektronických nabídek systém sám doplní hodnoty z nabídek, vypočte hodnocení a stanoví jejich pořadí zcela automaticky. Zadavatel pak již jen překontroluje a uzavře hodnocení.

Back to top