Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Elektronické podepisování úkonů uživatele

Určité úkony nástroji musejí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Aktuální seznam těchto certifikátů naleznete na stránkách MV ČR.

Akceptovány jsou též elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu vydaném zahraničním poskytovatelem v EU dle seznamu uvedeném zde.

Back to top