Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Elektronické katalogy – eKatalogy

Elektronický katalog je forma elektronické nabídky, která slouží k zadávání zakázek za účelem výběru dodavatele zboží ve strukturované podobě zvolené zadavatelem.

Jde o speciální způsob podání a hodnocení nabídek, při kterém platí obecná pravidla zákona o zadávání veřejných zakázek. Při využití v kombinaci s tzv. dynamickým nákupním systémem (DNS) je možné celý nákupní proces výrazně urychlit a zefektivnit.

Tento způsob nákupu je výhodný pro pořízení velkého množství položek, jako je např. elektronika, kancelářské potřeby, potraviny, zdravotnický materiál, léčivé přípravky apod.

Back to top