Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

DNS procesní šablony PDF

Umožňují uživateli rychle, efektivně a bezchybně vytvářet pravidelně se opakující standardizované dokumenty, používané v rámci Dynamického nákupního systému.

Jedná se o automatické vložení v nástroji dostupných údajů z příslušné veřejné zakázky do připraveného dokumentu.

Přehled šablon: 

  • Žádost ke kvalifikaci v rámci DNS 
  • Žádost o vysvětlení nabídky podané v rámci veřejné zakázky zadávané v DNS 
  • Rozhodnutí o zařazení do DNS 
  • Rozhodnutí o nezařazení do DNS 
  • Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – zakázka v DNS 
  • Oznámení o vyloučení účastníka – zakázka v DNS 
  • Protokol o otevírání nabídek – zakázka v DNS 
  • Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek – zakázka v DNS 
  • Oznámení o zrušení (části) zadávacího řízení – zakázka v DNS
Back to top