Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Záznam všech prováděných úkonů

V souladu se ZZVZ a vyhláškou č. 260/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, nástroj zaznamenává a eviduje všechna předepsaná data, která jsou k dispozici v zálohovaných databázích.

Back to top