Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zastoupení zadavatele v řízení

Zadavatel může jednoduše, po vložení úvodních informací o zakázce, předat oprávněným osobám „administrátora veřejné zakázky“ její realizaci.

Administrátor v nástroji postupuje obdobným způsobem jako veřejný zadavatel, avšak s omezeními, která stanoví zákon, tj. nesmí zadat veřejnou zakázku, vyloučit dodavatele z účasti v řízení, zrušit řízení aj.

Back to top