Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zadávací dokumentace, její vysvětlení a změny

Poskytování zadávací dokumentace elektronickou formou šetří čas potřebný k jejímu opatření i náklady spojené s jejím poskytováním v tištěné podobě.

Přístup k zadávací dokumentaci může být volitelně formou neomezeného a přímého dálkového přístupu, tj. volného stažení z profilu (stránek) zadavatele, nebo na vyžádání, tj. až po povolení přístupu k ZD na profilu zadavatele (po přihlášení v elektronickém nástroji).

Během lhůty pro podání nabídek jsou zájemci oprávněni vznášet požadavky na vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace a zadavatel je povinen na tyto dotazy ve stanovené lhůtě a patřičným způsobem odpovědět. Zájemci požádají o tyto informace prostřednictvím elektronického nástroje. Zadavatel transparentně odpoví a zaeviduje komunikaci.

Back to top