Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Užší řízení

Plně elektronický několikastupňový postup výběru nejlepšího dodavatele.

Veřejný zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Oznámením vyzývá dodavatele k podání žádosti o účast v užším řízení a prokázání kvalifikace. Po vyhodnocení žádostí se výzva k podání nabídky zasílá přímo vybraným uchazečům.

Back to top