H1 title FIRA sans bold

H2 title Fira Sans Bold

H3 title Fira Sans Bold + Regular

H4 title Fira Sans Bold + Regular

H5 title Fira Sans Bold + Regular


Perex Fira Sans Medium + Regular Boli sme prvou oprávnenou organizáciou (dnes OZV) na Slovensku a sme to práve my, kto je na trhu kontinuálnym lídrom. Plníme výrobcom zákonné povinnosti, v ich zastúpení financujeme triedený zber v mestách a obciach a vzdelávame verejnosť 
v oblasti ochrany životného prostredia.


Basic text Fira Sans Regular + Bold

Našou nespornou výhodou je medzinárodné know-how našich zakladateľov, členstvo 
v medzinárodných organizáciách, 20-ročná prax, profesionalita a zodpovednosť našich zamestnancov, chuť prekonávať prekážky, popasovať sa s novými výzvami a prinášať riešenia.


Small text Fira Sans Medium + Regular Našou nespornou výhodou je medzinárodné know-how našich zakladateľov, členstvo 
v medzinárodných organizáciách, 20-ročná prax, profesionalita a zodpovednosť našich zamestnancov, chuť prekonávať prekážky, popasovať sa s novými výzvami a prinášať riešenia.Primary


Primary button


Primary button


Primary button


Secondary button


Secondary buttonSecondary link

Secondary link


Default

Default


  1. poskytovanie práva na používanie registrovanej ochrannej známky Zelený bod na obaloch na území SR,
  2. výpočet úspory emisií a CO2 (Certifikát CO2)
  3. spoločenská zodpovednosť (projekt Zodpovedná spoločnosť),
  4. spoločenská zodpovednosť (projekt Zodpovedná spoločnosť),
  5. spoluprácu a aktívnu pomoc pri zavedení triedeného zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z prevádzok.


  • poskytovanie práva na používanie registrovanej ochrannej známky Zelený bod na obaloch na území SR,
  • výpočet úspory emisií a CO2 (Certifikát CO2)
  • spoločenská zodpovednosť (projekt Zodpovedná spoločnosť),
  • spoločenská zodpovednosť (projekt Zodpovedná spoločnosť),
  • spoluprácu a aktívnu pomoc pri zavedení triedeného zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z prevádzok.


NamePhone numberE-mailQuantityMoneyPercentAction
Paul Phoenix+1 876 98 72 23 4phoenix@envi-pak.sk1 639 9112 752,35 Kč0,26 %Call to action
Paul Phoenix+1 876 98 72 23 4phoenix@envi-pak.sk1 639 9112 752,35 Kč0,26 %Call to action
Paul Phoenix+1 876 98 72 23 4phoenix@envi-pak.sk1 639 9112 752,35 Kč0,26 %Call to action
Paul Phoenix+1 876 98 72 23 4phoenix@envi-pak.sk1 639 9112 752,35 Kč0,26 %Call to action
Paul Phoenix+1 876 98 72 23 4phoenix@envi-pak.sk1 639 9112 752,35 Kč0,26 %Call to action
Paul Phoenix+1 876 98 72 23 4phoenix@envi-pak.sk1 639 9112 752,35 Kč0,26 %Call to action