Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Termínovník

Vždy budete mít přehled o všech krocích veřejné zakázky.

Funkce umožňuje uživateli plánování životního cyklu zakázky, respektive povinných aktivit zadavatele na základě zákonem stanovených a vlastních lhůt s možností upozornění na tyto události. Funkce umožní generování workflow pro veřejné zakázky, DNS a rámcové smlouvy. Generováním workflow je myšlen postup akcí a k nim přiřazených zákonných a/nebo vlastních termínů jejich uskutečnění.

Back to top