Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Samostatná správa uživatelských účtů

V nástroji lze vytvářet účty pro více uživatelů zadavatele.

K jejich zakládání je oprávněn uživatel, jenž má oprávnění spravovat organizaci v rámci nástroje E-ZAK. Tento uživatel má právo upravovat údaje týkající se jeho organizace a všech jejích členů, dále zakládat odbory či oddělení. Po přihlášení může uživatel pracovat s oprávněními, které má k dispozici, ať se týkají obecných oprávnění k organizaci, veřejným zakázkám nebo specializovaným agendám jako je například Registr smluv.

Back to top