Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Profil zadavatele s přizpůsobením vzhledu

Profil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.

Uveřejňování dokumentů musí proběhnout takovým způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Back to top