Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Podrobné vyhledávání v nástroji

Rozšířené vyhledávání VZ podle mnoha parametrů jak pro zadavatele tak pro veřejnost a dodavatele.

Aktivací rozšíření Podrobné vyhledání se v levém menu systému zobrazuje položka Vyhledávání jak pro nepřihlášené uživatele, tak pro přihlášené zadavatele i dodavatele. Kliknutím se zobrazí stránka s řadou parametrů VZ, podle nichž lze vyhledávat – rozsah parametrů se liší podle role (anonym, dodavatel, zadavatel)., např. text v názvu či stručném popisu VZ, název nebo IČ zadavatele, evidenčního čísla VVZ, druhu zakázky, její předpokládané hodnoty, fáze, lhůty pro podání nabídek aj.

Back to top