Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Podpora a konfigurace VZMR

Podpora zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (konfigurace dle interních předpisů zadavatele). Až tři nastavitelné postupy pro VZMR, dále připravený postup pro přímé objednávky a evidence přímých nákupů.

Kromě postupů pro zadávání veřejných zakázek podle ZVZ disponuje E-ZAK rozšířením, které nabízí
dodatečné postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu. Jedná se o:

  • přímý nákup,
  • přímou objednávku,
  • tři na sobě nezávisle konfigurovatelné postupy pro VZMR.

Postupy pro VZMR se konfigurují vždy při nasazení systému E-ZAK u zadavatele po analýze příslušných
interních předpisů zadavatele, případně na základě našeho doporučení.

 

Back to top