Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odpovědné veřejné zadávání

Tento modul umožňuje sestavit odůvodnění odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Na košilce veřejné zakázky lze zobrazit blok, ve kterém se vyberou či doplní vlastním textem oblasti pro uplatnění zákonem stanovené povinnosti: 

  • Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce  
  • Podpora praxe, zvyšování kvalifikace a rekvalifikací
  • Podpora důstojných pracovních podmínek     
  • Podpora účasti sociálních podniků na veřejných zakázkách     
  • Přínos pro místní ekonomiku, komunitu     
  • Férové dodavatelské vztahy     
  • Podpora ekologicky šetrných řešení     
  • Komunikace zadavatele s dodavateli ve vztahu k OVZ     
  • Případně i jiné  
Back to top