Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nástěnka – informace zadavatele

Modul umožňuje zveřejňovat na profilu zadavatele na vyhrazeném místě různé informace netýkající se konkrétních jednotlivých zadávacích řízení.

Tyto uveřejněné informace se netýkají konkrétního zadávacího řízení, resp. veřejné zakázky (např. informace o plánované odstávce systému, pravidla zadávání VZ apod.). Po aktivaci tohoto modulu se v levém menu zobrazuje položka Informace zadavatele (název lze upravit, např. „Nástěnka“, „Obecné informace“ apod.). Kliknutím na tuto položku se nepřihlášeným zobrazí seznam veřejných záznamů pro nástěnku. Kliknutím na název záznamu se zobrazí jeho detail.

Nástěnka umožňuje rozdělit záznamy na veřejné a interní, které pak vidí jen přihlášení uživatelé z organizace zadavatele. K jednotlivým informacím-záznamům lze přidávat přílohy a doplňující informace, které transparentně aktualizují informace z hlavního sdělení. Záznamy může editovat pouze oprávněný uživatel zadavatele.

Back to top