Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kopírování VZ

Kopírování zakázek dle zvolených parametrů.

Umožňuje kopírovat  veřejné zakázky včetně volby kopírovaných parametrů:

– záklaní údaje (název, popis, předpokládaná hodnota apod.)
– termíny (lhůta pro podání nabídek, žádostí o účast apod.)
– oprávněné osoby za zadavatele a jejich oprávnění
– nastavení hodnotících kritérií
– nastavení elektronické aukce
– části zakázky

Back to top