Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Koncesní řízení

V nástroji je připraveno prostředí pro realizaci koncesního řízení podle podmínek stanovených pro průběh řízení zadavatelem.

Koncesní řízení může probíhat ve více fázích. Variabilně lze pracovat s nabídkami nebo předběžnými nabídkami, i vyzývat účastníky k podání. Plně elektronický způsob komunikace umožňuje s účastníky zadávacího řízení průběžně jednat.

Back to top