Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Elektronický komunikační prostředek dle ZZVZ

V rámci nástroje E-ZAK funguje systém zpráv – jedná se o zprávy týkající se zadávacích řízení jednotlivých veřejných zakázek, např. výzvy, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a odpovědi na ně, žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace a jejich odpovědi, hromadná komunikace s dodavateli v rámci zakázky, ostatní zprávy a také zprávy mezi uživateli zadavatelské organizace.

Dále zadavatel může zaslat tzv. individuální zprávu, která je určena pouze dané organizaci dodavatele. Tímto způsobem lze řešit např. oznámení o vyloučení dodavatele atd.

Back to top