Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dvouobálkové hodnocení nabídek

Uchazeči podávají elektronicky nabídku ve dvou zvláštních obálkách.

Nejprve se hodnotí podané nabídky s položkami mimo cenu. Po zhodnocení se posléze otevřou cenové nabídky. Proces otevírání obálek je plně elektronický.

Back to top