Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrální databáze dodavatelů s registrací přes FEN

Nástroj E-ZAK je napojen na Centrální databázi dodavatelů platformy FEN.

Díky napojení nástroje na Centrální databázi dodavatelů se zvětší množina potenciálních uchazečů o veřejné zakázky, čímž se výrazně zvýší množství i kvalita podávaných nabídek.

Back to top