Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Agenda Rámcových dohod a minitendrů

Zadavatel má k dispozici modul pro realizaci zadávacího řízení, jehož výsledkem je rámcová dohoda (s jedním nebo více účastníky).

Po určení vítězného účastníka(-ů) lze dále soutěžit dílčí zakázky na základě rámcových dohod (tzv. minitendry) nebo posílat elektronické výzvy účastníkům rámcové dohody s možností přijetí/odmítnutí výzvy k poskytnutí plnění dodavatelem. Efektivní je i centralizovaný přehled zadávacích řízení vycházejících z rámcové dohody s průběžnou kontrolou hodnot jednotlivých minitendrů vůči celkové předpokládané hodnotě rámcové dohody.

Back to top