Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vlastnosti E-ZAK

Jednodušší administrace

Připravené scénáře pro jednotlivé druhy zadávacích řízení omezují chyby zadavatele v zadávacích postupech.

Snížení pořizovacích cen

Veřejně dostupné informace o podmínkách výběrových řízení přes internet rozšiřují okruh potenciálních dodavatelů. E-ZAK je přímo napojen na Centrální databázi s více jak 133 tisíci dodavateli.

Transparentnost

Webová prezentace veřejných zakázek podporuje rovný přístup k informacím a posiluje tak důvěryhodnost veřejného zadavatele.

Úspora času

Rychle dostupná elektronická evidence veřejných zakázek a souvisejících dokumentů šetří čas při jejich hledání.

Zadávání dle zákona

Nástroj je zcela v souladu s platnou legislativou (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) a je plně certifikován dle vyhlášky č. 260/2016 Sb. - disponuje certifikáty shody funkčnosti i provozního prostředí.

Zkrácení lhůt

Poskytování elektronické zadávací dokumentace přináší možnost zkrácení lhůt a zkracuje dobu potřebnou k zadání zakázek.

Back to top