Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rozšířený profil zadavatele pro formuláře VVZ

Rozšířený profil zadavatele umožňuje pohodlnější a rychlejší vyplňování VVZ formulářů pro povinné uveřejnění.

Modul umožní přednastavit neměnné, opakující se údaje, které se mají automaticky vyplňovat v nově zakládaných formulářích pro povinné uveřejnění v VVZ (první část většiny formulářů, většina údajů v objednávce, aj.). Tímto nijak není dotčena funkcionalita předvyplňování VVZ formulářů známými údaji o konkrétní veřejné zakázce.

Back to top