Elektronický nástroj
pro nákupy a veřejné zakázky
E-ZAK je certifikovaný nástroj pro zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Používá se také pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž je zákonem vyžadováno dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Základní funkcionality

Profil zadavatele s přizpůsobením vzhledu

Zadávací postupy pro nadlimitní a podlimitní VZ

Zadávací dokumentace, vysvětlení, doplnění a změny

Formuláře VVZ

Elektronické podepisování elektronických úkonů

Evidence interní a veřejné dokumentace k VZ

Rámcové dohody

Zastoupení zadavatele v řízení

Školení

Rozšířené funkcionality

Plná elektronizace zadávání VZ

Veškeré nezbytné funkcionality se kterými lze zajistit plně elektronické procesy a usnadnit si veškerou potřebnou práci se zakázkami.

auditor - historie operací

auditor – role

číselníky pro formuláře

definice položek předmětu VZ

elektronické nabídky a žádosti o účast

hodnocení nabídek

nové VZ – upozorňování e-mailem

podpora VZMR s vypnutím podpisu

podrobné vyhledávání VZ

rozšířený profil zadavatele

sledování změn u VZ emailem

synchronizace s VVZ

soutěž o návrh

uveřejnění VZ na profilu bez procesů (UNP)

Rozšířený proces zadávání VZ

Funkcionality jimiž získáte manažerský přehled nad zadáváním. Použití procesních PDF nebo MS Word šablon výrazně zrychlí práci se zakázkami.

auditor – export ukončených zakázek

auditor – časová razítka k exportu VZ

auditor – statistiky

dodatečné informace k VZ – upozorňování e-mailem

dynamický nákupní systém DNS

dynamický nákupní systém šablony procesní v PDF

expertní systém – nápověda

GDPR

kopírování VZ

MS Word šablony dokumentů

napojení na ARES

přepínání uživatelských účtů

šablony dokumentů procesní v PDF

zálohování a správa dat

Speciální funkcionality

Funkcionality individuálních potřeb zadavatelů při práci se zakázkami a nákupy. Propojení se spisovou službou zajistí soulad s Archivním zákonem.

anglická jazyková verze

dokumenty – možnost připojit el. podpis

dvouobálkové hodnocení nabídek

elektronická aukce

chat v aukční síni

identifikace uživatelů stahujících dokumenty

interní evidence smluv (workflow registru smluv)

koncesní řízení

multiprofil zadavatele

napojení na spisovou službu

nástěnka – informace zadavatele

registr smluv

termínovník

zakázky mimo režim zákona (ZMRZ)

Možnosti konfigurace

automatické přiřazení zadavatele k VZ

elektronická aukce jednoduchá

menu – konfigurovatelné odkazy

novinky - články na profilu

napojení na el. tržiště GEMIN

podpora single sign-on přihlašování

upgrade - automatická instalace

SOAP API pro komunikaci s jinými systémy

upozorňování na nové předběžné nabídky (v DNS)

zobrazení zadavatele v seznamech u zakázek

V čem Vám EZAK pomůže?

Zadávání dle zákona

Nástroj je zcela v souladu s platnou legislativou (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), vlastníme certifikát shody funkčnosti i provozního prostředí.

Snížení pořizovacích cen

Veřejně dostupné informace o podmínkách výběrových řízení přes internet rozšiřují okruh potenciálních dodavatelů.

Zkrácení lhůt

Poskytování elektronické zadávací dokumentace přináší možnost zkrácení lhůt a zkracuje dobu potřebnou k zadání zakázek.

Transparentnost

Webová prezentace veřejných zakázek podporuje rovný přístup k informacím a posiluje tak důvěryhodnost veřejného zadavatele.

Úspora času

Rychle dostupná elektronická evidence veřejných zakázek a souvisejících dokumentů šetří čas při jejich hledání.

Jednodušší administrace

Připravené scénáře pro jednotlivé druhy zadávacích řízení omezují chyby zadavatele v zadávacích postupech.