Elektronický nástroj
pro nákupy a veřejné zakázky
E-ZAK je certifikovaný nástroj pro zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Používá se také pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž je zákonem vyžadováno dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Základní funkcionality

Profil zadavatele s přizpůsobením vzhledu

Zadávací postupy pro nadlimitní a podlimitní VZ

Zadávací dokumentace, vysvětlení, doplnění a změny

Formuláře VVZ

Elektronické podepisování elektronických úkonů

Evidence interní a veřejné dokumentace k VZ

Rámcové dohody

Zastoupení zadavatele v řízení

Školení

Rozšířené funkcionality

Plná elektronizace zadávání VZ

automatické přiřazení zadavatele k VZ
auditor – historie operací
auditor – role
číselníky pro formuláře
definice položek předmětu VZ
elektronické nabídky a žádosti o účast
hodnocení nabídek
nové VZ – upozorňování e-mailem
podpora VZMR s vypnutím podpisu
podrobné vyhledávání VZ
rozšířený profil zadavatele
sledování změn u VZ emailem
synchronizace s VVZ
soutěž o návrh
uveřejnění VZ na profilu bez procesů (UNP)

Rozšířený proces zadávání VZ

auditor – export ukončených zakázek
auditor – časová razítka k exportu VZ
auditor – statistiky
dodatečné informace k VZ – upozorňování e-mailem
dynamický nákupní systém DNS
dynamický nákupní systém šablony procesní v PDF
expertní systém – nápověda
GDPR
kopírování VZ
MS Word šablony dokumentů
napojení na ARES
přepínání uživatelských účtů
šablony dokumentů procesní v PDF
zálohování a správa dat

Speciální funkcionality

anglická jazyková verze
dokumenty – možnost připojit el. podpis
dvouobálkové hodnocení nabídek
elektronická aukce
chat v aukční síni
identifikace uživatelů stahujících dokumenty
interní evidence smluv (workflow registru smluv)
koncesní řízení
multiprofil zadavatele
napojení na spisovou službu
nástěnka – informace zadavatele
registr smluv
termínovník
zakázky mimo režim zákona (ZMRZ)

Možnosti konfigurace

automatické přiřazení zadavatele k VZ

elektronická aukce jednoduchá

menu – konfigurovatelné odkazy

novinky - články na profilu

napojení na el. tržiště GEMIN

podpora single sign-on přihlašování

upgrade - automatická instalace

SOAP API pro komunikaci s jinými systémy

upozorňování na nové předběžné nabídky (v DNS)

zobrazení zadavatele v seznamech u zakázek

Jaký je E-ZAK?

Zadávání dle zákona

Nástroj je zcela v souladu s platnou legislativou (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), vlastníme certifikát shody funkčnosti i provozního prostředí.

Snížení pořizovacích cen

Veřejně dostupné informace o podmínkách výběrových řízení přes internet rozšiřují okruh potenciálních dodavatelů.

Zkrácení lhůt

Poskytování elektronické zadávací dokumentace přináší možnost zkrácení lhůt a zkracuje dobu potřebnou k zadání zakázek.

Transparentnost

Webová prezentace veřejných zakázek podporuje rovný přístup k informacím a posiluje tak důvěryhodnost veřejného zadavatele.

Úspora času

Rychle dostupná elektronická evidence veřejných zakázek a souvisejících dokumentů šetří čas při jejich hledání.

Jednodušší administrace

Připravené scénáře pro jednotlivé druhy zadávacích řízení omezují chyby zadavatele v zadávacích postupech.