Elektronický nástroj
pro nákupy a veřejné zakázky
E-ZAK je certifikovaný nástroj pro zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Používá se také pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž je zákonem vyžadováno dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Základní funkcionality

Profil zadavatele s přizpůsobením vzhledu

Zadávací postupy pro nadlimitní a podlimitní VZ

Zadávací dokumentace, vysvětlení, doplnění a změny

Formuláře VVZ

Elektronické podepisování elektronických úkonů

Evidence interní a veřejné dokumentace k VZ

Rámcové dohody

Zastoupení zadavatele v řízení

Školení

Rozšířené funkcionality

auditor - historie operací

auditor – role

číselníky pro formuláře

definice položek předmětu VZ

elektronické nabídky a žádosti o účast

hodnocení nabídek

nové VZ – upozorňování e-mailem

podpora VZMR s vypnutím podpisu

podrobné vyhledávání VZ

rozšířený profil zadavatele

sledování změn u VZ emailem

synchronizace s VVZ

soutěž o návrh

uveřejnění VZ na profilu bez procesů (UNP)

auditor – export ukončených zakázek

auditor – časová razítka k exportu VZ

auditor – statistiky

dodatečné informace k VZ – upozorňování e-mailem

dynamický nákupní systém DNS

dynamický nákupní systém šablony procesní v PDF

expertní systém – nápověda

GDPR

kopírování VZ

MS Word šablony dokumentů

napojení na ARES

přepínání uživatelských účtů

šablony dokumentů procesní v PDF

zálohování a správa dat

anglická jazyková verze

dokumenty – možnost připojit el. podpis

dvouobálkové hodnocení nabídek

elektronická aukce

chat v aukční síni

identifikace uživatelů stahujících dokumenty

interní evidence smluv (workflow registru smluv)

koncesní řízení

multiprofil zadavatele

napojení na spisovou službu

nástěnka – informace zadavatele

registr smluv

termínovník

zakázky mimo režim zákona (ZMRZ)

Možnosti konfigurace

automatické přiřazení zadavatele k VZ

elektronická aukce jednoduchá

menu – konfigurovatelné odkazy

novinky - články na profilu

napojení na el. tržiště GEMIN

podpora single sign-on přihlašování

upgrade - automatická instalace

SOAP API pro komunikaci s jinými systémy

upozorňování na nové předběžné nabídky (v DNS)

zobrazení zadavatele v seznamech u zakázek

V čem Vám EZAK pomůže?

Zadávání dle zákona

Nástroj je zcela v souladu s platnou legislativou (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), vlastníme certifikát shody funkčnosti i provozního prostředí.

Snížení pořizovacích cen

Veřejně dostupné informace o podmínkách výběrových řízení přes internet rozšiřují okruh potenciálních dodavatelů.

Zkrácení lhůt

Poskytování elektronické zadávací dokumentace přináší možnost zkrácení lhůt a zkracuje dobu potřebnou k zadání zakázek.

Transparentnost

Webová prezentace veřejných zakázek podporuje rovný přístup k informacím a posiluje tak důvěryhodnost veřejného zadavatele.

Úspora času

Rychle dostupná elektronická evidence veřejných zakázek a souvisejících dokumentů šetří čas při jejich hledání.

Jednodušší administrace

Připravené scénáře pro jednotlivé druhy zadávacích řízení omezují chyby zadavatele v zadávacích postupech.