Elektronický nástroj
pro nákupy a veřejné zakázky
E-ZAK je certifikovaný nástroj pro zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Používá se také pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž je zákonem vyžadováno dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Základní funkcionality

Profil zadavatele s přizpůsobením vzhledu

Zadávací postupy pro nadlimitní a podlimitní VZ

Zadávací dokumentace, vysvětlení, doplnění a změny

Formuláře Věstníku veřejných zakázek

Elektronické podepisování elektronických úkonů

Definice položek předmětu VZ

Evidence interní a veřejné dokumentace k VZ

Rámcové dohody

Zastoupení zadavatele v řízení

Rozšířené funkcionality

Plná elektronizace zadávání VZ

Funkcionality, které plně pokryjí elektronické procesy při zadávání a výrazně usnadní práci se zakázkami. E-ZAK je implementován podle interních nákupních postupů zadavatele.

auditor – historie operací

číselníky pro VVZ formuláře

elektronické nabídky a žádosti o účast v řízení

elektronická aukce jednoduchá

hodnocení nabídek nástrojem

nové VZ – upozorňování emailem

podpora a konfigurace VZMR

podrobné vyhledávání v nástroji

rozšířený profil zadavatele pro formuláře VVZ

sledování změn u VZ emailem

synchronizace s VVZ

soutěž o návrh

užší řízení

uveřejnění VZ na profilu bez procesů

Komplexní proces zadávání VZ

Funkcionality, jejichž uplatněním získáte manažerský nadhled nad zadáváním. Použití procesních PDF nebo MS Word šablon výrazně zrychlí práci se zakázkami.

Odpovědné veřejné zadávání

auditor – export ukončených zakázek

auditor – časová razítka k exportu VZ

auditor – statistiky

dodatečné informace k VZ – upozorňování emailem

dynamický nákupní systém (DNS)

DNS procesní šablony PDF

expertní systém – nápověda

GDPR – správa osobních údajů

kopírování VZ

MS Word procesní šablony

napojení na ARES

přepínání uživatelských účtů

šablony dokumentů procesní PDF

zálohování a správa dat

Speciální funkcionality

Funkcionality individuálních potřeb zadavatelů při práci se zakázkami a nákupy. Propojení se spisovou službou zajistí soulad s Archivním zákonem.

anglická jazyková verze

dokumenty – možnost připojit el. podpis

dvou obálkové hodnocení nabídek

elektronická aukce

chat v aukční síni

identifikace uživatelů stahujících dokumenty

interní neveřejná evidence smluv s workflow

koncesní řízení

multiprofil zadavatele

napojení na spisovou službu

nástěnka – informace zadavatele

registr smluv

termínovník

zakázky mimo režim zákona

Možnosti konfigurace

automatický upgrade – instalace nových verzí

automatické přiřazení zadavatele k VZ

konfigurovatelné odkazy na profilu

novinky - články na profilu

napojení na el. tržiště GEMIN

napojení na SAP a ekonomické systémy

napojení na centrální nákupy CNKP

podpora single sign-on přihlašování uživatelů

SOAP API rozhraní pro komunikaci s jinými systémy

upozorňování na nové předběžné nabídky (v DNS)

zobrazení zadavatele v seznamech u zakázek multiprofilu

V čem Vám EZAK pomůže?

Zadávání dle zákona

Nástroj je zcela v souladu s platnou legislativou (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) a je plně certifikován dle vyhlášky č. 260/2016 Sb. - disponuje certifikáty shody funkčnosti i provozního prostředí.

Snížení pořizovacích cen

Veřejně dostupné informace o podmínkách výběrových řízení přes internet rozšiřují okruh potenciálních dodavatelů. E-ZAK je přímo napojen na Centrální databázi s více jak 133 tisíci dodavateli.

Zkrácení lhůt

Poskytování elektronické zadávací dokumentace přináší možnost zkrácení lhůt a zkracuje dobu potřebnou k zadání zakázek.

Transparentnost

Webová prezentace veřejných zakázek podporuje rovný přístup k informacím a posiluje tak důvěryhodnost veřejného zadavatele.

Úspora času

Rychle dostupná elektronická evidence veřejných zakázek a souvisejících dokumentů šetří čas při jejich hledání.

Jednodušší administrace

Připravené scénáře pro jednotlivé druhy zadávacích řízení omezují chyby zadavatele v zadávacích postupech.

Kvalitní uživatelský Help Desk

On-line podpora od odborníků znalých nástroje i problematiky veřejné zakázky, kteří rádi poradí se vším, co je potřeba.
KONTAKTUJTE NÁS: PODPORA@EZAK.CZ TEL: +420 538 702 719