Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

E-ZAK je komplexní elektronický nástroj, který nabízí evidenci, správu a řízení procesu zadávání veřejných zakázek.
Provozovatel systému E-ZAK, společnost QCM s.r.o. je držitelem certifikátu shody funkčnosti elektronického nástroje i provozního prostředí. E-ZAK je tak zcela v souladu s platnou legislativou – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhláška č. 260/2016 Sb., a vyhláška č. 168/2016 Sb.

Výhody pro zadavatele veřejných zakázek:

  • efektivita a úspora času při administraci
  • napojení na Centrální databázi dodavatelů – zvýšení šance na obdržení nabídky
  • výrazné zkrácení lhůt v zadávacím řízení
  • metodická podpora zadavatele
  • transparentnost a zvýšení kredibility organizace
  • komplexní přehled o všech zadávacích řízení organizace
  • možnost zavedení systému sdružených nákupů

Jak pořídit E-ZAK?

Certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK je možné si pořídit dvěma způsoby. Každá z následujících variant má své výhody a omezení, které je při rozhodování nutné zvážit.

Nákup elektronického nástroje E-ZAK

Pokud zvolíte tuto variantu, získáváte licenci certifikovaného nástroje a jeho implementaci ve zvoleném rozsahu.
Současně s pořízením nástroje rozhodujete o variantě jeho provozu. Doporučujeme E-ZAK provozovat v certifikovaném prostředí hostingového centra QCM. Po smluvně dohodnutou dobu vám tak budeme zajišťovat provozní servis elektronického nástroje a jeho soulad s platnou legislativou, hradit budete náklady na vlastní provoz systému v certifikovaném prostředí.
Pokud se rozhodnete pro provoz na vlastní infrastruktuře, budeme zajišťovat soulad elektronického nástroje splatnou legislativou, avšak vlastní provoz a certifikaci prostředí si musí zajistit zadavatel sám.
V úvahu připadá také pořízení elektronického nástroje E-ZAK na splátky, které vychází vstříc potřebě rozložit pořizovací náklady na elektronický nástroj do delšího časového období.

Pronájem elektronického nástroje E-ZAK

V tomto případě si klient nepořizuje elektronický nástroj, ale na základě smlouvy využívá E-ZAK v dohodnutém rozsahu po zvolenou dobu. Cenu za užívání hradí v pravidelných měsíčních platbách.
Provoz pronajímaného systému E-ZAK je zajištěn v certifikovaném prostředí hostingového centra QCM. Po smluvně dohodnutou dobu vám tak budeme zajišťovat plný provozní servis elektronického nástroje a jeho soulad s platnou legislativou.

Back to top