Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Číselníky pro VVZ formuláře

Tento modul přidává do VVZ formulářů pro povinné uveřejnění funkcionalitu číselníků, což značně usnadňuje jejich vyplňování.

Na příslušných místech jsou poté zobrazeny ikony pro otevření číselníku. V číselníku lze stránkovat a zejména vyhledávat podle části kódu či podle části názvů položek.

K dispozici jsou následující číselníky:

  • CPV hlavní slovník,
  • CPV doplňkový slovník,
  • kategorie služeb,
  • kódy NUTS.
Back to top